1. Vorsitzende:

Frau Cansu Zeynep Takimci

2. Vorsitzende:

Frau Veronika Stoll

Kontakt: nika83@gmx.net